ATLETSKI KLUB "RUDOLF PEREŠIN", GORNJA STUBICA, www.ak.rudolf-peresin.com
Važne obavijesti i novosti:
Himna Triatlon i Atletskog kluba Rudolf Perešin:

Poziv za redovnu godišnju skupštinu kluba

22.02.2017

U Gornjoj Stubici, 22.02.2017.

Temeljem Članka 23. Statuta Atletskog kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica od 18.09.2015. godine upućuje se

POZIV

za redovnu godišnju skupštinu Atletskog kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica koja će se održati dana:

26. veljače 2017. godine (nedjelja) u 17,00 sati

u prostorijama Športskog centra u Gornjoj Stubici

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1.    Otvaranje sjednice Skupštine

2.    Izbor radnog predsjedništva

3.    Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

4.    Izbor verifikacijske komisije

5.    Izvješće verifikacijske komisije

6.    Podnošenje izvješća o radu Atletskog kluba za 2016. godinu

7.    Podnošenje financijskog izvješća Atletskog kluba za 2016. godinu

8.    Diskusija o podnijetim izvješćima i usvajanje istih

9.    Plana rada i financijski plan za 2017. godinu:

-       Predstavljanje kalendara natjecanja

-       Organizacija utrka: „3. Gornjostubički cener“ i „10. Modrožanska utrka“

10.  Pitanja i prijedlozi

11.  Slobodna riječ

12.  Zatvaranje Skupštine

Molim Vas da se na Skupštinu odazovete u zakazano vrijeme te svojim prisustvom i aktivnim učešćem u raspravi pridonesete uspješnom radu Skupštine.

 

 
   

Predsjednik kluba: Dalibor Bajs

                                                                 

                                                                       

                                                                        

(1 fotografija)
(1 fotografija)

Sva prava pridržana: Ak Rudlof Perešin