ATLETSKI KLUB "RUDOLF PEREŠIN", GORNJA STUBICA, www.ak.rudolf-peresin.com
Važne obavijesti i novosti:
Himna Triatlon i Atletskog kluba Rudolf Perešin:

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU i IZBORNU SKUPŠTINU AK RUDOLF PEREŠIN

22.01.2013

Temeljem članka 25. Statuta atletskog kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica od 8. listopada 1999. godine i odluke o promjeni Statuta od 15. prosinca 2000. godine, upućuje se

                                                            POZIV

na redovnu gođišnju i izbornu skupštinu AK Rudolf Perešin Gornja Stubica koja će se održati dana 24. siječnja 2013. godine u 18 sati u prostorijama Športskog centra u Gornjoj Stubici.

Za skupštinu se predlaže sljedeći

                                                            DNEVNI RED

1. Otvarnje sjednice skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva , zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

3. Izbor Verifikacione komisije

4. Izbor Kandidacione komisije

5. Izvješće Verifikacione komisije

6. Izvješće o radu Atletskog kluba u 2012. godini

7. Financijsko izvješće o radu Atletskog kluba u 2012. godini

8. Izbor predsjednika , dopredsjednika i tajnika Atletskog kluba

9. Izbor članova Upravnog odbora

10. Izbor članova Nadzornog odbora

11. Prijedlog plana rada za 2013. godinu

12. Slobodna riječ

TAJNIK                                                                         PREDSJEDNIK

BRANKO RAZUM                                                       JASMIN KRIZMANIĆ

Sva prava pridržana: Ak Rudlof Perešin